มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่

16/05/2566