มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะจากโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่

11/05/2566