มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

10/05/2566

Card image cap
Card image cap