มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ทำบุญครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางฯ

06/05/2566