มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเป็นตัวแทนมูลนิธิขาเทียมฯ นำไก่ไข่มอบให้คนพิการ

01/05/2566