มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมคารวะและรดน้ำดำหัวเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

27/04/2566