มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมคารวะและรดน้ำดำหัวเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

27/04/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap