มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

25/04/2566