มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

20/04/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap