มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

18/04/2566