มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ เข้าเยี่ยมชมและบริจาคเงินแก่มูลนิธิขาเทียมฯ

05/04/2566