มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ อบรมแพทย์โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน

03/04/2566