มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมมูลนิธิขาเทียมฯ

28/03/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap