มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี

24/03/2566