มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี

24/03/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap