มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างชาติ “International Training Course in Lower Extremity Prostheses ”

22/09/2560