มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

22/03/2566

Card image cap