มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี

21/03/2566