มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เอไอเอ ประเทศไทย เยี่ยมชมการออกหน่วยฯ จ.ราชบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานแก่มูลนิธิขาเทียมฯ

21/03/2566