มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี

20/03/2566

Card image cap
Card image cap