มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดราชบุรีจัดฝึกอาชีพให้คนพิการและญาติที่ร่วมโครงการฯ

19/03/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap