มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะทำงานโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญฯ เยี่ยมชมการออกหน่วยฯ จ.ราชบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานแก่มูลนิธิขาเทียมฯ

19/03/2566

Card image cap
Card image cap