มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

18/03/2566