มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ ทดสอบการใช้งานแขนเทียมให้คนพิการ

15/03/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap