มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ประชุมร่วมกับโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ

09/03/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap