มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

08/03/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap