มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ

07/03/2566