มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ

07/03/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap