มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

02/03/2566