มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

28/02/2566