มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฯ มอบเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติแก่มูลนิธิขาเทียมฯ

27/02/2566