มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีมอบขาเทียมพระราชทานที่จังหวัดเพชรบูรณ์

24/02/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap