มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์

23/02/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap