มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

22/02/2566