มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

22/02/2566