มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ

20/02/2566