มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์

19/02/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap