มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ และอาสาสมัคร ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

18/02/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap