มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

TBC สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ

18/02/2566