มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

18/02/2566