มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

16/02/2566