มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ

13/02/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap