มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่หารือเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

08/02/2566

Card image cap
Card image cap