มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมจักรยานคนพิการไทย

07/02/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap