มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับผู้มาเยือนมูลนิธิฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

01/02/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap