มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้แทนจากบริษัท IRPC เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

27/01/2566