มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

25/01/2566