มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ นำเสนอโครงงานกายอุปกรณ์ที่มูลนิธิขาเทียมฯ

25/01/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap