มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานกาลาดินเนอร์ จัดโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ

20/01/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap