มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานนิทรรศการ WALK! และร่วมแสดงความยินดีกับ มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี

19/01/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap