มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ พบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หารือโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน

17/01/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap