มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

16/01/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap