มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานที่มูลนิธิขาเทียมฯ

13/01/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap